Waar wij voor staan

Verkeersschool Ingrid van Perlo is een rijschool met een flinke ambitie. We willen ondanks de groei van ons bedrijf graag zorgdragen voor een warme en persoonlijke sfeer tussen ons als rijschool en jou als leerling. Wij vinden dat de omvang van onze verkeersschool niet ten koste mag gaan van het persoonlijke contact tussen jullie en ons.

Hierbij vinden we een aantal kernwaarden erg belangrijk:

1. Rijles is plezier

Tijdens de rijles moet er een prettige sfeer in de lesauto of op de motor zijn. We hebben te maken met een 1 op 1 of, met betrekking tot de motor, een 1 op 2 situatie. Rijles geven is een deel doceren, maar ook een groot deel coaching. Wij zijn van mening dat een rijopleiding leuk moet en kan zijn, en proberen dit daarom ook in onze opleidingen te verwerken. Een leuke opleiding maakt het leren nu eenmaal makkelijker! Indien er geen goede band tussen jou en je instructeur is, moet er worden gezocht naar een nieuwe instructeur binnen de rijschool. Hierdoor kan jij met vertrouwen naar het praktijkexamen begeleid worden.

2. Altijd een vast aanspreekpunt binnen de rijschool

We hebben inmiddels een aantal vestigingen waar we actief zijn met onze verkeersschool. Per vestiging is er altijd een vast aanspreekpunt. Voor vestigingen waar we nog niet erg actief zijn, kan dit de rijinstructeur zijn. Anderzijds zijn wij als verkeersschool ook altijd bereikbaar en proberen we voor iedere situatie een passende oplossing te zoeken.

3. Een vaste rijinstructeur

Tijdens de rijlessen is de vertrouwensband tussen jou als leerling en je rijinstructeur super belangrijk. In het begin van de opleiding wordt een rijinstructeur aan je gekoppeld. Hij of zij begeleidt je van begin tot einde. Eerst als docent, later als mentor/coach. Op jouw verzoek kan er van instructeur gewisseld worden binnen de rijschool. Indien dit jouw wens is, horen we dit graag.

4. Open en eerlijke communicatie tussen leerling en rijschool

We hebben een uitgebreid administratiesysteem waarmee jij als leerling op de hoogte wordt gehouden van afspraken, facturen en financiële transacties. Je hebt op ieder gewenst moment inzage in jouw gegevens. Per email of telefoon kan op ieder moment extra toelichting gevraagd worden over deze informatie. Informatie wordt echter niet aan derden verstrekt.

5. Wij zijn als bedrijf bereikbaar voor jou

Indien er iets met je instructeur speelt waar je als leerling niet uitkomt, dan horen we het graag. Stuur een email naar: info@vip-rijschool.nl en vraag of Ingrid contact met je opneemt. We zullen dan zo snel mogelijk contact met je opzoeken.

6. Indien een oplossing niet meteen voor handen is, regelt de rijschool een oplossing

Een beetje voortbordurend op de vorige kernwaarde. De leerling bepaalt hoe zijn of haar opleiding verloopt, wij verzorgen de inhoud. Als er zaken spelen waar we een oplossing voor moeten zoeken, dan gaan we daarmee aan de slag. Leg het probleem voor per email en we gaan zorgen voor een oplossing. Is de oplossing niet naar wens, neem dan contact op met Ingrid. Zij gaat dan op zoek naar een oplossing, die wellicht niet standaard is. Daar gaat het bij ons ook niet om. Zoals eerder gezegd: Rijles is ook een zaak van vertrouwen en daarbij dienen we samen te zoeken naar een modus waarbij jij je prettig voelt en wij ons werk kunnen doen.

Neem contact op